اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران , 2016-02-24

عنوان : ( ارزیابی ساختار بازار بر اساس شاخص های تمرکز درصىعت روزنامه در ایران )

نویسندگان: علی چشمی , مجید منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درجهان امروز رسانه به عنوان ابزار انتقال پیام و بستر شکلگیری فهم مشترک اجتماعی؛ نقش بی دلیل و مهمی را در پیشرفت و شکل دهی ساختار نوین جوامع انسانی ایفا می کند رسانه های خبری و اطلاع رسانی نیز که مهمترین آنها روزنامه است به عنوان بستر شکل دهنده تعامل بخشهای مختلف اقتصادی با یکدیگر نقش بارزی در جریان اطلاعات تعادل و ثبات هر نظام اقتصادی دارند. نتایج نشان میدهد براساس شاخصهای نسبت تمرکز؛ هریندال هیرشمن؛ آنتروپی نسبی و روزنبلوث صنعت روزنامه در سطح بازارهای محلی برای همه گروه های موضوعی و در سطح ملی برای گروه های موضوعی اقتصاد و ورزشی دارای تمرکز بالایی است اما گروه روزنامه های عمومی در سطح ملی براساس شاخصهای تمرکز هرفیندال - هیرشمن و آنتروپی نسبی در مرز تمرکز بالا بوده و براساس شاخص رزنبلوث متمرکز نیست.

کلمات کلیدی

اقتصاد رسانه؛ اقتصاد صنعتی؛ ساختار بازار؛ صنعت روزنامه؛ تمرکز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057982,
author = {چشمی, علی and منفرد, مجید},
title = {ارزیابی ساختار بازار بر اساس شاخص های تمرکز درصىعت روزنامه در ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اقتصاد رسانه؛ اقتصاد صنعتی؛ ساختار بازار؛ صنعت روزنامه؛ تمرکز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ساختار بازار بر اساس شاخص های تمرکز درصىعت روزنامه در ایران
%A چشمی, علی
%A منفرد, مجید
%J اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
%D 2016

[Download]