دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2016-01-25

عنوان : ( مدل‌سازی و حل مسئله موازنه هزینه – زمان در شرایط قطعیت (‌مطالعه موردی‌) )

نویسندگان: مهران هاشم زاده زرگر , منصور قلعه نوی , ابراهیم رضایی نیک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمان و هزینه از معیار‌های اصلی پروژه محسوب می‌شوند که مدیران پروژه برای کسب موفقیت در پروژه‌ها‌، همواره به دنبال اتمام پروژه‌ها در کمترین زمان ممکن و با صرف کمترین هزینه می‌باشند‌. یکی از چالش‌های اصلی در این مورد‌، انتخاب رویکردی مناسب به منظور رسیدن به اهداف مذکور می‌باشد‌. در این مقاله‌، با اضافه کردن عامل هزینه به مدل برنامه‌ریزی صفر و یک De Reyck & Herroelen (1999) برای مسئله MRCPSP-GPR ، مدل موازنه هزینه – زمان در شرایط قطعیت ارائه می‌گردد‌. برای حل مدل‌سازی انجام شده از نرم‌افزار GAMS و روش حل CPLEX که جزء روش‌های حل دقیق می‌باشد‌، بهره گرفته شده است‌. در‌نهایت‌، جهت نمایش کارایی مدل‌سازی پیشنهاد شده‌، مدل مذکور در یک پروژه واقعی با 64 فعالیت پیاده‌سازی گردید و نتایج بیانگر این موضوع هستند که مدل می‌تواند به تصمیم‌گیران پروژه جهت رسیدن به زمان و هزینه‌ی بهینه به طور هم‌زمان کمک کند‌.

کلمات کلیدی

, موازنه هزینه – زمان‌‌, محدودیت منابع‌, MRCPSP-GPR , CPLEX
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057994,
author = {هاشم زاده زرگر, مهران and قلعه نوی, منصور and ابراهیم رضایی نیک},
title = {مدل‌سازی و حل مسئله موازنه هزینه – زمان در شرایط قطعیت (‌مطالعه موردی‌)},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {موازنه هزینه – زمان‌‌، محدودیت منابع‌، MRCPSP-GPR ، CPLEX},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل‌سازی و حل مسئله موازنه هزینه – زمان در شرایط قطعیت (‌مطالعه موردی‌)
%A هاشم زاده زرگر, مهران
%A قلعه نوی, منصور
%A ابراهیم رضایی نیک
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2016

[Download]