دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05

عنوان : ( بررسی تاثیر غیر قابل نفوذ کردن دیواره عمودی بالادست سرریز پلکانی گابیونی در میزان استهلاک انرژی جریان در دو تخلخل متفاوت )

نویسندگان: حسین بانژاد , سمیرا صفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرریزهای پلکانی گابیونی به لحاظ کارایی مناسب در استهلاک انرژی جریان، مورد توجه بیشتر طراحان قرار گرفته است و در این سرریزها دو نوع جریان قابل گذر است که عبارتند از: جریان های درون گذر و روگذر. در این تحقیق به منظور بررسی پراکنش انرژی جریان، 4 مدل فیزیکی از سرریز پلکانی گابیونی با تخلخل های 32 و 40 درصد (و با شیب بالادست قائم و پایین دست 1:1) در شرایطی که دیواره عمودی بالادست نفوذپذیر و یا نفوذناپذیر باشد، در محدوده دبی 21 تا 96 لیتر بر ثانیه، مورد آزمایش قرار گفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که با کاهش تخلخل، افت انرژی افزایش می یابد که این امر احتمالا به دلیل افزایش سهم جریان روگذر می باشد. همچنین غیر قابل نفوذ کردن دیواره بالادست سرریز نیز باعث افزایش جریان روگذر شده و بدین ترتیب میزان استهلاک انرژی افزایش می یابد. در این میان، تاثیر غیر قابل نفوذ کردن دیواره عمودی در افزایش افت انرژی در تخلخل 40 درصد بیشتر از تخلخل 32 درصد مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, پراکنش انرژی, توری سنگ, رگرسیون غیر خطی, نفوذ پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057997,
author = {بانژاد, حسین and سمیرا صفری},
title = {بررسی تاثیر غیر قابل نفوذ کردن دیواره عمودی بالادست سرریز پلکانی گابیونی در میزان استهلاک انرژی جریان در دو تخلخل متفاوت},
booktitle = {دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پراکنش انرژی، توری سنگ، رگرسیون غیر خطی، نفوذ پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر غیر قابل نفوذ کردن دیواره عمودی بالادست سرریز پلکانی گابیونی در میزان استهلاک انرژی جریان در دو تخلخل متفاوت
%A بانژاد, حسین
%A سمیرا صفری
%J دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2015

[Download]