دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی )

نویسندگان: حسین یوسف زاده , محمدحسین عباسپور فرد , امین اظهری , محمدعلی ابراهیمی نیک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزی شغلی است که افراد را در معرض مشکلات بهداشتی به ویژه اختلالات اسکلتی- عضلانی قرار می دهد. این شغل جزء گسترده¬ترین و خطرناک¬ترین فعالیت های شغلی است که حدود 40 % از جمعیت کشورهای در حال توسعه به آن اشتغال دارند. ایران بزرگترین تولید کننده زعفران جهان ( حدود 94 درصد تولید جهان) است، که نیروی انسانی نقش کلیدی در تولید آن دارد. به همین سبب بررسی وضعیت ارگونومیکی نیروی انسانی دخیل در برداشت زعفران اهمیت پیدا می کند. در این مطالعه نیروی وارده و درصد حد توانایی بر روی 20 نفر در نقش برداشت کننده گل زعفران و با کمک نرم افزار 3DSSPP در دو روش برداشت زعفران به صورت سنتی (نیمه نشسته و ایستاده کمر خمیده) و دستگاه ترولی انجام شد. بررسی های انجام شده نشان داد که بیشترین آسیب مربوط به حالت نیمه نشسته و بر روی زانوها است. ارزیابی دستگاه ترولی برای برداشت زعفران نشان داد که کمترین آسیب را به کشاورز در هنگام برداشت زعفران وارد می کند. اگر چه بیشترین فشار با استفاده از ترولی بر کمر وارد می شود ولی در مقایسه با روش نشسته و کمر خمیده فشار کمتری به اجزای بدن وارد می نماید. لذا از این وسیله هنگام برداشت زعفران توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, ارگونومی, اسکلتی-عضلانی, برداشت زعفران, ترولی, نرافزار 3DSSPP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058038,
author = {یوسف زاده, حسین and عباسپور فرد, محمدحسین and امین اظهری and ابراهیمی نیک, محمدعلی},
title = {ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ارگونومی، اسکلتی-عضلانی، برداشت زعفران، ترولی، نرافزار 3DSSPP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی
%A یوسف زاده, حسین
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A امین اظهری
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%J دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]