دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( ساخت و ارزیابی یک وجین کن نوسانی دستی )

نویسندگان: محمدعلی ابراهیمی نیک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجین علف‌های هرز مزارع در دو حالت به‌ناچار باید توسط کارگر و بصورت دستی صورت گیرد؛ زمانی که مزرعه آنقدر کوچک است که کاربرد ماشین صرفه اقتصادی نداشته باشد و دیگر، زمانی که بهر دلیلی نتوان ماشین را به گیاه نزدیک کرد. در ایران هر دوی این حالات بدلیل کوچکی مزارع و الگوهای کشت مختلف، بسیار پیش می‌آید. مطالعات کاربردی در این زمینه بسیار محدود بوده و نتیجتا هیچ ماشین یا ابزار مناسبی برای این منظور به جامعه کشاورزی ایران معرفی نشده است. مقاله حاضر، به تشریح طراحی و ساخت یک وجین‌کن نوسانی دستی پرداخته است. تست سایش آن با کمک تراکتور در یک مزرعه واقعی انجام شد. همچنین عملکرد این وسیله از جنبه ظرفیت زراعی، با روش‌های مرسومِ خراسان مقایسه گردیده است. میزان سایش 22/0 درصد در عملیاتی به سطح مفید 430 مترمربع بود. نتایج نشان داد که ظرفیت زراعی این وسیله، بسته به تراکم علف هرز می‌تواند تا 5 برابر روش‌های معمول باشد. همچنین، نتایج مصاحبه تلفنی با کشاورزان، حاکی از رضایمندی ایشان از جنبه کاهش زمان و خستگی عملیات وجین بود.

کلمات کلیدی

, علف هرز, کشاورزی ارگانیک, مزرعه کوچک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058047,
author = {ابراهیمی نیک, محمدعلی},
title = {ساخت و ارزیابی یک وجین کن نوسانی دستی},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {علف هرز، کشاورزی ارگانیک، مزرعه کوچک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و ارزیابی یک وجین کن نوسانی دستی
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%J دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]