همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران , 2016-08-15

عنوان : ( کاربرد طیف سنجی ارتعاشی (Raman-Mid IR) در شناسایی گونه های سوزنی برگ و پهنبرگ )

نویسندگان: سید مهدی موسوی نژاد , محراب مدهوشی , محمد وکیلی , داود رسولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش های متعددی برای تشخیص گونه های سوزنی برگ و پهن برگ وجود دارد که اغلب وقت گیر است. در این مطاعه پلیمرهای سازنده سوزنی برگان و پهن برگان با استفاده از طیف سنجی های رامان و مادون قرمز مورد مقایسه قرار گرفتند. گونه های چوبی انتخاب شده شامل یک گونه سرخدار(سوزنیبرگ) و یک گونه راش(پهن برگ) بود. نتایج هر دو روش طیف سنجی نشان دادند که وجود یا عدم وجود نوارهای محدوده 800، 1270، و 1330 cm-1 ونیزمقایسه شدت نوارهای محدوده 1510، 1740 و 1600 cm-1 را میتوان به عنوان وجه تمایز این دو گونه نسبت داد.

کلمات کلیدی

, طیف سنجی ارتعاشی, FT-Raman, Mid-IR, سوزنی برگان, پهن برگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058055,
author = {سید مهدی موسوی نژاد and محراب مدهوشی and وکیلی, محمد and داود رسولی},
title = {کاربرد طیف سنجی ارتعاشی (Raman-Mid IR) در شناسایی گونه های سوزنی برگ و پهنبرگ},
booktitle = {همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {طیف سنجی ارتعاشی، FT-Raman، Mid-IR، سوزنی برگان، پهن برگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد طیف سنجی ارتعاشی (Raman-Mid IR) در شناسایی گونه های سوزنی برگ و پهنبرگ
%A سید مهدی موسوی نژاد
%A محراب مدهوشی
%A وکیلی, محمد
%A داود رسولی
%J همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
%D 2016

[Download]