بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2016-04-26

عنوان : ( تحلیل اگزرژی تبخیرکننده های دو مرحله ای در سیکل تبرید تراکمی )

نویسندگان: مهرداد تقوی , محمدباقر آیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم های برودتی یکی از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنایع و همچنین کاربردهای خانگی و تجاری می باشند. یکی از مهم ترین موارد استفاده از این تجهیزات، یخچال فریزرها می-باشد. در این دستگاه ها عموما از سیکل تبرید تراکمی استفاده می شود که این سیکل در دو نوع یک تبخیرکننده با کانال هوا و همچنین سیکل با دو تبخیرکننده می باشد. در این پژوهش، از دو تبخیرکننده(تبخیرکننده دو مرحله ای) برای محفظه های یخچال و فریزر استفاده شده است که با سیستم کنترلی، دمای این دو محفظه تنظیم می گردد. این سیستم در این پژوهش، در بستر آزمایشگاهی مطابق با استدارد13700 استاندارد ملی ایران، مورد تحلیل ترمودینامیکی قرار گرفته و با استفاده از نتایج آن، درنهایت سیکل تبرید مورد تحلیل اگزرژی قرار می گیرد. عامل موثر در تغییرات سیکل تبرید در این بررسی، جرم مبرد است که با تغییر آن تغییرات اگزرژی و سایر مولفه های ترمودینامکی مورد ارزیابی قرار گرفته و سرانجام حالت بهینه عملکرد و راندمان برای آن معرفی می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حالت بهینه دمای مبرد در تبخیرکننده ها بایستی به گونه ای باشد که اختلاف دمای آن در ورود و خروج تبخیرکننده ها بین1 تا 2 درجه سانتیگراد باشد. همچنین میزان انتقال حرارت در کمپرسور در حالت بهینه عملکرد سیکل تبرید، تقریبا 8% کل انتقال حرارت به محیط می باشد. براساس نتایج به دست آمده، بیشترین میزان تولید آنتروپی و برگشت ناپذیری در سیکل تبرید مربوط به تبخیرکننده ها است.

کلمات کلیدی

, سیکل تبرید تراکمی, تبخیرکننده دو مرحله ای, اگزرژی, راندمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058064,
author = {مهرداد تقوی and آیانی, محمدباقر},
title = {تحلیل اگزرژی تبخیرکننده های دو مرحله ای در سیکل تبرید تراکمی},
booktitle = {بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {سیکل تبرید تراکمی، تبخیرکننده دو مرحله ای، اگزرژی، راندمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اگزرژی تبخیرکننده های دو مرحله ای در سیکل تبرید تراکمی
%A مهرداد تقوی
%A آیانی, محمدباقر
%J بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2016

[Download]