بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2016-04-26

عنوان : ( حساسیت سنجی انتقال حرارت نانوسیال آب – مس در بین دو صفحه موازی با روش سطح پاسخ )

نویسندگان: بیژن درباری , محمدباقر آیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جریان‌های نانوسیال، تغییر قطر ذرات نانو، کسر حجمی نانوسیال و عدد رینولدز جریان، انتقال حرارت را به میزان متفاوتی تغییر می‌دهند و در حالت‌های خاصی تغییر این پارامترها جهت افزایش انتقال حرارت توجیه ندارد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه تغییر هرکدام از پارامترهای فوق در افزایش عدد ناسلت متوسط با استفاده از روش سطح پاسخ است. در این مطالعه انتقال حرارت جریان آرام، دوبعدی و درحال‌توسعه نانوسیال آب – مس در بین دو صفحه موازی با استفاده از روش عددی حجم محدود حل شده و سپس با استفاده از روش سطح پاسخ، میزان و شدت افزایش عدد ناسلت متوسط در اثر تغییر پارامترهای فوق بررسی‌ می شود. در انتها نتیجه شده است که در کسرهای حجمی بالاتر، عدد ناسلت متوسط با افزایش عدد رینولدز یا کاهش قطر ذرات نانو، افزایش بیشتری می‌یابد. در قطرهای بالاتر ذرات نانو، عدد ناسلت متوسط با افزایش عدد رینولدز با کاهش قطر ذرات نانو افزایش کمتری می‌یابد. در تمام حالات با افزایش کسر حجمی نانوسیال، عدد ناسلت متوسط به طور یکنواخت افزایش می‌یابد. تأثیر کسر حجمی نانوسیال در افزایش عدد ناسلت متوسط نسبت به دو پارامتر دیگر مسئله کمتر است.

کلمات کلیدی

, روش سطح پاسخ, نانوسیال آب – مس, انتقال حرارت, صفحه موازی, حساسیت سنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058065,
author = {درباری, بیژن and آیانی, محمدباقر},
title = {حساسیت سنجی انتقال حرارت نانوسیال آب – مس در بین دو صفحه موازی با روش سطح پاسخ},
booktitle = {بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {روش سطح پاسخ، نانوسیال آب – مس، انتقال حرارت، صفحه موازی، حساسیت سنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حساسیت سنجی انتقال حرارت نانوسیال آب – مس در بین دو صفحه موازی با روش سطح پاسخ
%A درباری, بیژن
%A آیانی, محمدباقر
%J بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2016

[Download]