سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02

عنوان : ( جداسازی و شناسایی استرپتومیسس های دریایی به عنوان عوامل موثر در کنترل زیستی برخی پاتوژن های گیاهی )

نویسندگان: مهسا شمس , بهار شهنواز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال¬های اخیر، استفاده از متابولیت‎های ثانویه اکتینومیست¬ها به¬منظور کنترل زیستی پاتوژن¬های گیاهی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش شامل جداسازی، شناسایی و بررسی فعالیت ضدمیکروبی استرپتومایسس¬ها از دریای عمان علیه سه بیمارگر گیاهی Fusarium oxysporum، Xanthomonas compestris و Erwinia amylovora می¬باشد. فعالیت ضدمیکروبی سویه¬های استرپتومایسس پس از جداسازی، با استفاده از کشت تقاطعی در برابر بیمارگرها اندازه¬گیری شد. جدایه¬ها در محیط¬های پیش¬کشت و تخمیری مختلفی کشت داده شده و فعالیت ضدمیکروبی آنها براساس هاله مهارکنندگی رشد بررسی شد. 90% این جدایه¬ها قادر به تولید هاله مهارکنندگی رشد در برابر باکتری X.campestris بودند. استفاده از محیط¬های تخمیری مختلف نشان می‎دهد که محیط دارای گلیسرول و سویا هاله بازدارندگی را افزایش می¬دهد. براساس ژن SrRNA16 دو سویه متعلق به Stereptomyces albogriseolus و Streptomyces badius می‎باشند. استفاده از حلال آلی دی‎کلرومتان و کلروفرم جهت استخراج ترکیب ضدمیکروبی منجر به هاله مهارکنندگی بیشتر در مقایسه با سایر حلال‎ها می‎باشد. این مطالعه نشان می‎دهد که استرپتومایسس‎های محیط‎های دریایی کمتر کاوش شده می‎توانند برای کنترل باکتری‎های بیماریزای گیاهی مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, استرپتومایسس, بیمارگرهای گیاهی, فعالیت ضدمیکروبی, دریای عمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058071,
author = {شمس, مهسا and شهنواز, بهار},
title = {جداسازی و شناسایی استرپتومیسس های دریایی به عنوان عوامل موثر در کنترل زیستی برخی پاتوژن های گیاهی},
booktitle = {سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {استرپتومایسس، بیمارگرهای گیاهی، فعالیت ضدمیکروبی، دریای عمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و شناسایی استرپتومیسس های دریایی به عنوان عوامل موثر در کنترل زیستی برخی پاتوژن های گیاهی
%A شمس, مهسا
%A شهنواز, بهار
%J سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]