پژوهش دینی, دوره (1), شماره (19), سال (2010-3) , صفحات (131-147)

عنوان : ( نگاهی به رویکرد هرمنوتیکی فضل الرحمان در تفسیر قرآن )

نویسندگان: علیرضا آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضل الرحمان یکی از نواندیشان مسلمانی بود که سعی داشت با نقد و تحلیل روش شناسی مطالعات اسلامی، بر کارایی دین در جهان امروز بیافزاید و مسیر تحقق جامعه دینی را هموارتر نماید. در این مقاله پس از طرح ماهیت فکری وی و بیان جایگاه قرآن در اندیشه او، روش تفسیری فضل الرحمان و برخی از پیش فرض های هرمنوتیکی او و همسانی آن با مبانی هرمنوتیک کلاسی و نئوکلاسیک بیان شده است.

کلمات کلیدی

, فضل الرحمان, تفسیر قرآن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058072,
author = {آزاد, علیرضا},
title = {نگاهی به رویکرد هرمنوتیکی فضل الرحمان در تفسیر قرآن},
journal = {پژوهش دینی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {19},
month = {March},
issn = {1735-2770},
pages = {131--147},
numpages = {16},
keywords = {فضل الرحمان، تفسیر قرآن، هرمنوتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی به رویکرد هرمنوتیکی فضل الرحمان در تفسیر قرآن
%A آزاد, علیرضا
%J پژوهش دینی
%@ 1735-2770
%D 2010

[Download]