تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (13), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (57-92)

عنوان : ( بررسی مستندات روایی قاعده معذوریت مجتهد و سیر تحول پذیرش آن در شیعه )

نویسندگان: مهدی جلالی , سمانه ابریشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قاعده روایی "لِلْمُصِیبِ أَجْرَانِ وَ لِلْمُخْطِئِ أَجْرٌ وَاحِدٌ" که در این پژوهش از آن به «نظریه معذوریت» تعبیر شده، تلخیص روایتی منقول از عمرو بن عاص و ابو هُریره، در کتب حدیثی اهل سنت می‌باشد، که بیشتر در جواز اجتهاد و اثبات عقیده مخطئه به آن استناد شده و شیعه آن را تلقی به قبول نموده است. در این مقاله برای تبیین علل ردّ یا قبول یا شهرت این روایت در بین علمای شیعه از زمان حضور تا عصر حاضر، به بررسی سیر تلقی به قبول آن پرداخته شده است. به این منظور پیش از پرداختن به آراء شیعه در این باب، ابتدا صحت روایت بنابر معیارهای اهل سنت اثبات شده، و سپس به اجمال چگونگی بهره‌گیری از آن توسط علمای اهل سنت ذکر شده است، تا تصویری از فضای جامعه اسلامی در قرون مختلف ترسیم گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معذوریت مخطئ در شیعه در قرن هفتم، به دنبال جدایی کامل معنای اجتهاد و قیاس در بین امت اسلامی، توسط محقق حلی رسماً پذیرفته و برای آن ادله‌ای عقلی بیان شد که فقهاء و اصولیون قرون بعد در تکمیل و تقویت آن کوشیدند؛ تا در قرن13 به خاطر هماهنگی اصول مأخوذ از روایت توسط اهل سنت با اصولی که شیعه بر اساس کتاب و سنت و عقل پذیرفته، بر تلقی به قبول روایت اذعان شد.

کلمات کلیدی

قاعده معذوریت؛ مجتهد؛ مخطئه؛ مصوبه؛ شیعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058082,
author = {جلالی, مهدی and ابریشمی, سمانه},
title = {بررسی مستندات روایی قاعده معذوریت مجتهد و سیر تحول پذیرش آن در شیعه},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2016},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-2681},
pages = {57--92},
numpages = {35},
keywords = {قاعده معذوریت؛ مجتهد؛ مخطئه؛ مصوبه؛ شیعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مستندات روایی قاعده معذوریت مجتهد و سیر تحول پذیرش آن در شیعه
%A جلالی, مهدی
%A ابریشمی, سمانه
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2016

[Download]