دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( ارزیابی کارایی سمپاشهای مرسوم باغات ایران )

نویسندگان: ایوب جعفری ملک آبادی , مرتضی صادقی , حسن ذکی دیزجی , مهدی خجسته پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سمپاشی یکی از عملیات مهم برای حفظ کیفیت درختان و محصولات است. اما استفاده از سموم شیمیایی باعث آسیب رسیدن به محیط زیست می شود. بنابراین محققین مطالعات بسیاری برای ساخت و توسعه سمپاش ههای جدید به منظور بالابردن کیفیت سمپاشی و کاهش آسیب های محیط زیست انجام دادند. از عوامل مهم ساماندهی وضعیت سمپاش های رایج کشور تعیین و بررسی عملکرد و کارکرد آنها است. در این پژوهش سمپاشهای متداول باغات و تحقیقات انجام شده در این زمینه مقایسه شدند. سمپاش های مورد ارزیابی، سمپاش های فرقونی با لانس معمولی، فرقونی با لانس تلسکوپی، الکترواستاتیک، کتابی، میکرونر، لانس دار پشت تراکتوری و هوشمند باغی بود. کارایی سمپاش ها از نظر بادبردگی، ارتفاع پاشش، کیفیت سمپاشی درختان و محلول مصرفی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که استفاده از سمپاش هوشمند می تواند به منظور کاهش مصرف سموم بسیار مطلوب باشد. سه سمپاش الکترواستاتیک، میکرونر و تلسکوپی مناسب ارزیابی شدند. باتوجه به اینکه سه سمپاش های الکترواستاتیک و میکرونر توانایی پاشش در ارتفاع زیاد را ندارند اما کیفیت توزیع قطرات و پاشش بهتری دارند و از طرف دیگر سمپاش تلسکوپی توانایی پاشش در ارتفاع بیشتر و همچنین کاهش بادبردگی و محلول مصرفی را دارد. بنابراین مجهز نمودن سمپاش با لانس تلسکوپی به هد الکترواستاتیک و یا میکرونر می تواند سمپاش مناسبی در راستای کاهش مصرف سم و بادبردگی و ارتقای کیفیت سمپاشی باشد.

کلمات کلیدی

, باغ, سمپاش مرسوم, سمپاش هوشمند, کیفیت سمپاشی, لانس تلسکوپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058088,
author = {جعفری ملک آبادی, ایوب and مرتضی صادقی and حسن ذکی دیزجی and خجسته پور, مهدی},
title = {ارزیابی کارایی سمپاشهای مرسوم باغات ایران},
booktitle = {دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {باغ، سمپاش مرسوم، سمپاش هوشمند، کیفیت سمپاشی، لانس تلسکوپی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کارایی سمپاشهای مرسوم باغات ایران
%A جعفری ملک آبادی, ایوب
%A مرتضی صادقی
%A حسن ذکی دیزجی
%A خجسته پور, مهدی
%J دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]