پژوهشنامه علوی, دوره (6), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (157-178)

عنوان : ( ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای سقوط بصره )

نویسندگان: وجیهه میری , هادی وکیلی , علی ناظمیان فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حکومت نوبنیاد امام علی در مراحل آغازین تثبیت و تحکیم خود بود که با فتنهی گروهی موسوم به ناکثین مواجه شد که به رغم بیعت آزادانهی خود با آن حضرت، به بهانهی انجام عمره از مدینه خارج شدند تا جبهه جدیدی را در برابر امام بگشایند و حاکمیت او را به چالش بکشند. ماجراجویی های ناکثین که سرانجام به افروخته شدن آتش فتنه جمل منجر گردید، ابتدا شهر بصره را از کنترل امام خارج کرد و سپس زمینه را برای ایجاد نخستین جنگ داخلی در اسلام فراهم نمود. پرسش اساسی که این مقاله میکوشد تا به روش توصیفی تحلیلی به تبیین آن همت گمارد، این است که رفتار اصحاب جمل در ماجرای سقوط بصره از چه منطقی پیروی میکرد؟ یافته های این پژوهش ناظر به این معناست که آنان برخلاف ادعای خود در اجرای عدالت و خون خواهی عثمان، با تمسک به راهبردهای فریب و شبهه افکنی، نفاق و پیمان شکنی، سخت کشی و کینه ورزی، تبعیض و سرکوب، کوشیدند تا شهری را که پیش از این به طوع و رغبت، به خلافت علی بن ابیطالب تن داده بود، از حیطه اختیار و کنترل او خارج سازند و از آن به مثابه پایگاهی برای شورش علیه آن حضرت بهره برداری نمایند

کلمات کلیدی

, بصره, جمل, زییر, طلحه, عایشه, علی, فتنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058107,
author = {وجیهه میری and وکیلی, هادی and ناظمیان فرد, علی},
title = {ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای سقوط بصره},
journal = {پژوهشنامه علوی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2383-0859},
pages = {157--178},
numpages = {21},
keywords = {بصره، جمل، زییر، طلحه، عایشه،علی، فتنه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای سقوط بصره
%A وجیهه میری
%A وکیلی, هادی
%A ناظمیان فرد, علی
%J پژوهشنامه علوی
%@ 2383-0859
%D 2016

[Download]