دانش سرمایه گذاری, دوره (5), شماره (17), سال (2016-6) , صفحات (127-146)

عنوان : ( ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , امین رستمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این پژوهش ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده های 07 شرکت طی سال 3131 تا 3137 بررسی شده است. در این راستا دو فرضیه تدوین و جهت آزمون آن ها از روش رگرسیون لجستیک و داده های تابلویی استفاده شده است. نتیجه حاصل از فرضیه اول نشان می دهد که گریز مالیاتی ارتباط مثبتی با ریسک سقوط قیمت سهام )متغیر نوسان پایین به بالا( دارد. یافته فوق با این دیدگاه سازگار است که گریز مالیاتی این امکان را فراهم می کند که مدیران اخبار بد در شرکت را برای مدت طولانی نگهداری و انباشته کنند. هنگامی که توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج رسیده و به یکباره وارد بازار می شود، منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می گردد. با این حال، فرضیه دوم مبنی بر تاثیر ساز و کارهای نظارتی خارجی قوی مانند مالکان نهادی و مدیران غیر موظف بر رابطه بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، تایید نشد.

کلمات کلیدی

کلیدواژگان گریز مالیاتی؛ ریسک سقوط آتی قیمت سهام؛ سهامداران نهادی؛ اعضای غیر موظف هیئت مدیره؛ رگرسیون لجستیک؛ داده های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058113,
author = {مرادی, مهدی and باقرپور ولاشانی, محمدعلی and رستمی, امین},
title = {ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {دانش سرمایه گذاری},
year = {2016},
volume = {5},
number = {17},
month = {June},
issn = {2322-5777},
pages = {127--146},
numpages = {19},
keywords = {کلیدواژگان گریز مالیاتی؛ ریسک سقوط آتی قیمت سهام؛ سهامداران نهادی؛ اعضای غیر موظف هیئت مدیره؛ رگرسیون لجستیک؛ داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A مرادی, مهدی
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A رستمی, امین
%J دانش سرمایه گذاری
%@ 2322-5777
%D 2016

[Download]