کنفرانس فیزیک ایران 1395 , 2016-08-22

عنوان : ( بررسی معادلات DGLAP با تصحیحات QEDدر تقریب NLO )

نویسندگان: مرضیه متقی زاده , سیده فاطمه تقوی شهری , پروین اسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، معادلات DGLAP جفت شده QED⊗QCDرا در تقریب NLO، بصورت تحلیلی با استفاده از روش تبدیلات لاپلاس حل کرده ایم.توابع توزیع پارتونی غیر قطبیده رادر این مرتبه بدست آورده ایم و سپس تابع ساختار پروتون رابرحسب آنها محاسبه کرده ایم و نتیجه بدست آمدهبا تابع ساختار پروتون در حالت QCD مقایسه شده استو همچنین تابع ساختار پروتون حاصل از مدل ما با نتایج مدل APFEL(A PDF Evolution Library) وداده های تجربی گروه هایZEUS و H1 در HERA مقایسه شده است و نشان می دهد که نتایج محاسبات با تجربه سازگار است.

کلمات کلیدی

معادلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058119,
author = {متقی زاده, مرضیه and تقوی شهری, سیده فاطمه and اسلامی, پروین},
title = {بررسی معادلات DGLAP با تصحیحات QEDدر تقریب NLO},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1395},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {معادلات DGLAP-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی معادلات DGLAP با تصحیحات QEDدر تقریب NLO
%A متقی زاده, مرضیه
%A تقوی شهری, سیده فاطمه
%A اسلامی, پروین
%J کنفرانس فیزیک ایران 1395
%D 2016

[Download]