اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی , 2016-07-18

عنوان : ( آسیب شناسی علل ارتکاب جرم فرار از خدمت سربازی در یک یگان نظامی )

نویسندگان: سیدحسین حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیروی نظامی یکی از ارکان مهم یک کشور شناخته می شود .بنابر این برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و اینکه هرشخصی برای دفاع از کشور خود باید کوشا باشد چه بهتر که آموزش نظامی در حد متوسط داشته باشد . خدمت مقدس سربازی یکی از بهترین روش های ممکن بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.ولی در این بین چیزی که بیشتر از همه خود نمایی میکند،این است که بعضی از سربازان بنا به دلایلی مرتکب جرایمی مانند فرار از خدمت میشوند و از این خدمت مقدس، سر باز میزنند . یکی از این دلایل عدم آشنایی کارکنان و سربازان با جرایم فرار از خدمت است و متاسفانه این موضوع در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته بعلت عدم آشنایی با قوانین و جرایم و مجازاتها ، مرتکب این جرم می ، است و حتی در برخی از موارد به نظر می رسد تعدادی از کارکنان وظیفه گردند و با توجه به اینکه ممکن است آثار این جرایم در شخصیت بعد از دوران سربازی این افراد تأثیر گذار بوده و بصورت لطمه ای جبران شایسته است بیشتر به این موضوع و سایر دلایل ارتکاب این جرم پرداخته شود. مقاله حاضر در راستای ، ناپذیر در زندگی این افراد نمود پیدا کند آسیب شناسی علل ارتکاب جرم فرار از خدمت و رفتارهای نابهنجار و عوامل تأثیرگذار به صورت کیفی ، تحقیق و بررسی شده است و سعی بر این دارد که با شناخت این عوامل بتواند راهکاری تجربی و عملی بر این مهم بیابد.

کلمات کلیدی

, آسیب شناسی, فرارازخدمت , نیروهای مسلح , کارکنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058126,
author = {حسینی, سیدحسین},
title = {آسیب شناسی علل ارتکاب جرم فرار از خدمت سربازی در یک یگان نظامی},
booktitle = {اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی},
year = {2016},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {آسیب شناسی، فرارازخدمت ، نیروهای مسلح ،کارکنان وظیفه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسیب شناسی علل ارتکاب جرم فرار از خدمت سربازی در یک یگان نظامی
%A حسینی, سیدحسین
%J اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
%D 2016

[Download]