بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2016-04-26

عنوان : ( تعیین سطوح بهینه پارامترهای جوشکاری جهت دستیابی به حداقل اعوجاج زاویه ای و طبله ای به روش تاگوچی )

نویسندگان: مسلم نجفی بیرگانی , مسعود آزادی مقدم , فرهاد کلاهان , فرید ایلچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های پرکاربرد در صنایع جهت اتصالات دائم، جوشکاری با الکترود تنگستنی با گاز محافظ است که برای دستیابی به اتصالی با کمترین عیب ابعادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این خصوص انتخاب مناسب پارامترهای ورودی فرایند تأثیر مهمی در کاهش اعوجاج دارند. در این مقاله از روش آماری تاگوچی برای یافتن سطوح بهینه چهار پارامتر ورودی (قطر الکترود، شدت جریان، سرعت جوشکاری و گپ) استفاده شده است. مشخصه های خروجی نیز اعوجاج زاویه ای و طبله ای می باشند. تحلیل های آماری با استفاده از داده های تجربی که بر اساس ماتریس 118 شده اند انجام شده است. با ااستفاده از تحلیل سیگنال به نویز مقادیر بهینه برای دستیابی به حداقل اعوجاج زاویه ای و طبله ای به صورت همزمان مورد بررسی قرار گرفته اند. علاوه بر این با استفاده از تحلیل واریانس میزان تأثیر هریک از پارامترها بر روی اعوجاج زاویه ای و طبله ای نیز محاسبه شد و در نهایت از مقایسه نتایج بهینه سازی روش تاگوچی و رگرسیون درجه 2، دقت مدل ارزیابی شده است.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, جوشکاری با الکترود تنگستنی, اعوجاج زاویه ای و طبله ای, تاگوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058153,
author = {نجفی بیرگانی, مسلم and آزادی مقدم, مسعود and کلاهان, فرهاد and فرید ایلچی},
title = {تعیین سطوح بهینه پارامترهای جوشکاری جهت دستیابی به حداقل اعوجاج زاویه ای و طبله ای به روش تاگوچی},
booktitle = {بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {بهینه سازی، جوشکاری با الکترود تنگستنی، اعوجاج زاویه ای و طبله ای، تاگوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سطوح بهینه پارامترهای جوشکاری جهت دستیابی به حداقل اعوجاج زاویه ای و طبله ای به روش تاگوچی
%A نجفی بیرگانی, مسلم
%A آزادی مقدم, مسعود
%A کلاهان, فرهاد
%A فرید ایلچی
%J بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2016

[Download]