بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2016-04-26

عنوان : ( استفاده از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی )

نویسندگان: فرید ایلچی , مسعود آزادی مقدم , مسلم نجفی بیرگانی , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به بررسی اثر پارامترهای ورودی ماشینکاری اسپارک (شدت جریان، زمان روشنی و خاموشی پالس، ولتاژ و سیکل کار) بر زبری سطح قطعه کار می پردازد. مقادیر بدست آمده حاصل از انجام آزمایشات با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و روش تلفیق الگوریتم ژنتیک با شبکه های عصبی مورد مدلسازی و مقایسه قرار گرفتند. مشخص شد که با به کارگیری الگوریتم ژنتیک در شبکه عصبی نتایج بهتری نسبت به اجرای تنهای شبکه عصبی حاصل می شود. این امر به دلیل بهینه ساختن وزن ها و بایاس های شبکه در هر نسل جدید نسبت به نسل قبلی توسط جمعیت کروموزوم ها می باشد. طبق نتایج آنالیز حساسیت مشخص شد، پارامتر شدت جریان بیشترین تاثیر را بر زبری سطح قطعه کار دارد. همچنین نتایج محاسباتی نشان می دهد تلفیق دو روش شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ابزاری کارآمد در مدلسازی ماشینکاری اسپارک می باشد.

کلمات کلیدی

, زبری سطح, ماشینکاری اسپارک, شبکه عصبی مصنوعی, مدلسازی, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058155,
author = {فرید ایلچی and آزادی مقدم, مسعود and نجفی بیرگانی, مسلم and کلاهان, فرهاد},
title = {استفاده از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی},
booktitle = {بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {زبری سطح، ماشینکاری اسپارک، شبکه عصبی مصنوعی، مدلسازی، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی
%A فرید ایلچی
%A آزادی مقدم, مسعود
%A نجفی بیرگانی, مسلم
%A کلاهان, فرهاد
%J بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2016

[Download]