آموزه های قرآنی, دوره (1), شماره (28), سال (2018-12) , صفحات (83-104)

عنوان : ( بررسی گرایش فلسفی ابن سینا در تفسیر سوره اخلاص -توحید- )

نویسندگان: ابوالقاسم خوشحال , علیرضا نجف زاده تربتی , حسن نقی زاده , سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابن‎سینا سوره مبارکۀ اخلاص‏ که به توحید هم شهرت دارد را با استفاده از مفاهیم و اصطلاحات رایج در فلسفه و با تکیه بر قواعد فلسفی و به روش دقیق برهانی تفسیر کرده است. او به این سوره که محور بحث آن خداشناسی و توحید است نگاهی فیلسوفانه دارد. او نه تنها بین آیات این سوره که بالاتر از آن حتی در بین کلمات به کار رفته در آن نظم و ترتّب عقلی می‎بیند و دلیل هر مطلبی را در ماقبل آن جستجو می‎کند. او در متن تفسیری خود همۀ تلاش خود را صرف می‎کند تا با استمداد از اصولی که در نظام هستی شناسی خود به آن دست یافته است این نظام دقیق عقلی بین کلمات و آیات را آشکار سازد. ما در این مقاله به تحلیل روش تفسیر ابن‎سینا از سورۀ اخلاص و قواعد عقلی که وی درمعرفی ذات حقّ وشناخت او بهره گرفته است می‎پردازیم وضمن آن کارآمدی گرایش فلسفی در تبیین مقاصد این سوره را مورد ارزیابی قرار داده به محوری بودن آیۀ اوّل سورۀ اخلاص در معرّفی خدای تعالی توجّه داده و به همسویی که بین عقل وشرع درآیات این سوره وجوددارد پی می بریم.

کلمات کلیدی

, ابن‎سینا, هو, الله, اله, احد, واجب الوجود, سورۀ اخلاص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058160,
author = {خوشحال, ابوالقاسم and نجف زاده تربتی, علیرضا and نقی زاده, حسن and سیدموسوی, سیدحسین},
title = {بررسی گرایش فلسفی ابن سینا در تفسیر سوره اخلاص -توحید-},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2018},
volume = {1},
number = {28},
month = {December},
issn = {2251-9378},
pages = {83--104},
numpages = {21},
keywords = {ابن‎سینا، هو، الله، اله، احد، واجب الوجود، سورۀ اخلاص},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی گرایش فلسفی ابن سینا در تفسیر سوره اخلاص -توحید-
%A خوشحال, ابوالقاسم
%A نجف زاده تربتی, علیرضا
%A نقی زاده, حسن
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2018

[Download]