دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2016-08-30

عنوان : ( بررسی تحمل به سرما در ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) در شرایط مزرعه )

نویسندگان: نسیم غلامی رضوانی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , مبارکه طالع زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تحمل به سرمای 200 ژنوتیپ‌ عدس، پژوهشی در سال زراعی 93-94 در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این آزمایش در قالب آزمون ارزیابی مقدماتی (آگمنت) اجرا شد. کشت در نیمه دوم آبان ماه انجام و گیاهان در معرض دماهای پاییز و زمستان قرار گرفتند. با وجود اینکه حداقل دما در سال زراعی 94-1393 در مشهد 5- درجه سانتی‌گراد بود نتایج نشان داد که میان ژنوتیپ‌ها از نظر تحمل سرما اختلاف معنی‌داری وجود دارد. گستره درصد بقاء در بین ژنوتیپ‌ها از 19 تا 100 درصد متغیر بود. در ژنوتیپ‌های MCC180، MCC173، MCC147، MCC192، MCC163 و MCC151 100 درصد بقاء مشاهده شد. در میان ژنوتیپ‌ها حداقل 40 ژنوتیپ دارای بقاء بالاتر از 80 درصد بودند. بیشترین ارتفاع بوته عدس در این ژنوتیپ‌ MCC176 (65/23 سانتی‌متر) مشاهده شد. عملکرد بیولوژیک (3840 گرم در متر مربع) مربوط به ژنوتیپ MCC173 بود. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ‌های عدس از نظر تحمل به سرما زمستانه تنوع زیادی وجود دارد و با کاشت آنها امکان به‌گزینی ژنوتیپ‌های مقاوم به سرما وجود دارد. با این وجود و به دلیل عدم وقوع سرماهای شدید در زمستان این سال داوم آزمایش جهت به‌گزینی نمونه‌های متحمل‌تر به سرما ضروری به می‌باشد.

کلمات کلیدی

, آگمنت, بقاء, کشت پاییزه, یخ‌زدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058162,
author = {غلامی رضوانی, نسیم and نظامی, احمد and کافی, محمد and نباتی, جعفر and طالع زاده, مبارکه},
title = {بررسی تحمل به سرما در ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) در شرایط مزرعه},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {آگمنت، بقاء، کشت پاییزه، یخ‌زدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحمل به سرما در ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) در شرایط مزرعه
%A غلامی رضوانی, نسیم
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A نباتی, جعفر
%A طالع زاده, مبارکه
%J دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2016

[Download]