برنامه درسی در ایران؛ فاصله نظر و عمل , 2015-05-21

عنوان : ( غفلت از دانش عملی معلمان، عامل شکاف میان نظر و عمل در اجرای برنامه درسی )

نویسندگان: اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در متون علمی دانش بر دو نوع است؛ نظری و عملی.

کلمات کلیدی

, دانش نظری, دانش عملی, اجرای برنامه درسی, تدریس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058163,
author = {زرقانی, اعظم and امین خندقی, مقصود},
title = {غفلت از دانش عملی معلمان، عامل شکاف میان نظر و عمل در اجرای برنامه درسی},
booktitle = {برنامه درسی در ایران؛ فاصله نظر و عمل},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دانش نظری، دانش عملی، اجرای برنامه درسی، تدریس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T غفلت از دانش عملی معلمان، عامل شکاف میان نظر و عمل در اجرای برنامه درسی
%A زرقانی, اعظم
%A امین خندقی, مقصود
%J برنامه درسی در ایران؛ فاصله نظر و عمل
%D 2015

[Download]