اولین همایش ملی تربیت معلم , 2015-05-05

عنوان : ( نقش و جایگاه جهت گیری های برنامه درسی در فرایند رشد حرفه ای معلمان )

نویسندگان: راحله پوراسماعیل , مقصود امین خندقی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوزه برنامه¬درسی، به عنوان یک قلمرو معرفتی، از لحاظ مباحث نظری یکی از چالش¬برانگیزترین حوزه¬های معرفتی می¬باشد (یارمحمدیان، 1377: 3). از این رو، این حوزه، در قالب علمی و عملی به اندازه¬ی کافی ساختارمند نیست تا بتوان با اصولی منسجم آن را تبیین کرد. این عدم شفافیت، در بسیاری از موضوعات از جمله بحث جهت¬گیری برنامه¬درسی جاری است که در رابطه با آن اختلاف¬نظرهای زیادی وجود دارد به طوری¬که می¬توان گفت موضوع جهت¬گیری¬های برنامه¬درسی یکی از مباحث اساسی و پرمناقشه است (ازمهرمحمدی و امین¬خندقی، 1388).

کلمات کلیدی

, جهت گیری برنامه درسی, تدریس, رشد حرفه ای,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058168,
author = {پوراسماعیل, راحله and امین خندقی, مقصود and مهرام, بهروز},
title = {نقش و جایگاه جهت گیری های برنامه درسی در فرایند رشد حرفه ای معلمان},
booktitle = {اولین همایش ملی تربیت معلم},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جهت گیری برنامه درسی، تدریس، رشد حرفه ای، معلم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش و جایگاه جهت گیری های برنامه درسی در فرایند رشد حرفه ای معلمان
%A پوراسماعیل, راحله
%A امین خندقی, مقصود
%A مهرام, بهروز
%J اولین همایش ملی تربیت معلم
%D 2015

[Download]