دومین همایش ملی فضای سبز شهری , 2005-06-29

عنوان : ( استراتژیهای ذخیره‌سازی و حفاظت از منابع آب در فضای سبز شهری )

نویسندگان: نرگس صالح نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رچه بیشترین ماده‌ای که برروی کره زمین وجود دارد آب است، اما تنها نصف یک درصد آن قابل استفاده می‌باشد، بنابراین نقش انسان در حفاظت و صیانت از این منابع محدود اجتناب ناپذیر بوده، و ارائه راهکارهای بهینه مصرف ضروری است. از آنجائیکه در این مقاله، منابع آب شهری بعنوان محدودیترین منابع آبی مدنظر بوده‌اند، لذا وضع محدودیتهای مصرف و به تبع آن کاهش تقاضا و ذخیره سازی آب در بزرگترین مصرف کننده این بخش یعنی فضای سبز، بعنوان راهکاری مناسب جهت حفاظت از این منابع معرفی شده‌اند. در این راستا سعی شده تا استراتژیهای مناسب ذخیره‌سازی در دو جانب فضای سبز و عرضه آب، و معایب و مزایای هریک از این استراتژیها به اختصار مورد بررسی قرار گیرند. استراتژیهای ارائه شده در دو گروه استراتژیهای وابسته به قیمت آب و غیر وابسته به قیمت آب خلاصه شده‌اند. استراتژیهای وابسته به قیمت شامل قیمت‌گذاری آب براساس نرخهای بلوکی فزاینده، تعیین میزان مصرف برمبنای ساختارهای نرخی(بودجه‌بندی آب براساس ساختارهای نرخی) و ساختارهای نرخی فصلی و استراتژیهای غیر وابسته به قیمت شامل: اقدامات و فعالیتهای آموزشی و توسعه‌ای، سیاست‌‌گذاری و اقدامات کنترلی و نظارتی می‌باشند.

کلمات کلیدی

, استراتژی , فضای سبز, آبیاری, منابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058173,
author = {صالح نیا, نرگس},
title = {استراتژیهای ذخیره‌سازی و حفاظت از منابع آب در فضای سبز شهری},
booktitle = {دومین همایش ملی فضای سبز شهری},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {استراتژی ; فضای سبز; آبیاری; منابع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استراتژیهای ذخیره‌سازی و حفاظت از منابع آب در فضای سبز شهری
%A صالح نیا, نرگس
%J دومین همایش ملی فضای سبز شهری
%D 2005

[Download]