دومین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم , 2016-02-03

عنوان : ( درمان سرطان به روش هایپرترمیا با استفاده از نانو¬¬ذرات مغناطیسی به کمک مدل¬سازی عددی و شبکه بدون ¬ساختار )

فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان یکی از بیماری¬هایی است که سال¬ها ذهن بشر را معطوف خود ساخته و تلاش برای درمان آن همچنان ادامه دارد. هایپرترمیا مغناطیسی یکی از روش¬هایی است که در درمان سرطان مورد استفاده قرار می¬گیرد. در این روش درمانی هایپرترمی, سیال حاوی نانوذرات مغناطیسی به داخل بافت سرطانی تزریق می¬شود. با ایجاد یک میدان مغناطیسی متناوب این ذرات به ارتعاش درآمده و با تولید حرارت باعث افزایش دمای بافت سرطانی می¬شود. درنتیجه این عمل باعث عملکرد بهتر شیمی¬درمانی می¬شود. در این حالت دما تا ℃43 افزایش می¬یابد که به همراه شیمی¬درمانی استفاده می¬شود و یا اینکه دمای بافت را به ℃50 می¬رساند که موجب از بین رفتن کامل سلول¬های سرطانی می¬شود. تحقیقات انجام شده نشان می¬دهد که استفاده از نانوذرات مغناطیسی موجب می¬شود که کل بافت سرطانی تحت تأثیر گرما قرار بگیرد و نقطه گرم نشده در بافت سرطانی وجود نداشته باشد.

کلمات کلیدی

, هایپرترمیا, نانوذرات مغناطیسی, حل عددی, تومور , شبکه بی¬ساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058188,
author = {},
title = {درمان سرطان به روش هایپرترمیا با استفاده از نانو¬¬ذرات مغناطیسی به کمک مدل¬سازی عددی و شبکه بدون ¬ساختار},
booktitle = {دومین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم},
year = {2016},
location = {اصفهان- فلاد شهر, ايران},
keywords = {هایپرترمیا; نانوذرات مغناطیسی; حل عددی; تومور ; شبکه بی¬ساختار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T درمان سرطان به روش هایپرترمیا با استفاده از نانو¬¬ذرات مغناطیسی به کمک مدل¬سازی عددی و شبکه بدون ¬ساختار
%A
%J دومین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم
%D 2016

[Download]