مهندسی برق و الکترونیک ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (23-36)

عنوان : ( ساخت توپولوژی انرژی آگاه با مکانیزم نگهداری در شبکه های حسگر بی سیم )

نویسندگان: حمیده عباس زاده , سیدامین حسینی سنو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه حسگر بی سیم روش کم هزینه و انعطاف پذیری برای مسائل نظارتی با دسترسی محدود و یا خطرناک به شمار می رود. این شبکه ها از دستگاه های بی سیم با منابع محدود ایجاد می شوند، بنابراین برای بقای شبکه باید از تمهیدات انرژی کارا استفاده نماییم. یکی از این تمهیدات کنترل توپولوژی در شبکه های حسگر بی سیم است، که از مکانیزم های ساخت و نگهداری توپولوژی تشکیل می شود. این مقاله به معرفی یک الگوریتم جدید ساخت توپولوژی انرژی آگاه مبتنی بر مجموعه حاکم همبند می پردازد. الگوریتم EA-CDS ، یک مکانیزم ساده ساخت توپولوژی انرژی کارای توزیع شده است که بهینه ترین زیرمجموعه متصل را می یابد، در حالی که شبکه متصل می ماند. این الگوریتم با بهره گیری از وزن مبتنی بر پارامتر، اجازه می دهد اپراتور شبکه طول مسیر ها را برای حفظ توپولوژی (از نظر انرژی و تداخل) بررسی نماید. همچنین برای حفظ اتصال شبکه و تخلیه نشدن انرژی گره هایی که دائما در مسیر ارسال بسته ها قرار دارند از الگوریتم نگهداری توپولوژی DGTRec نیز توام با آن استفاده شده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که پروتکل EA-CDS از لحاظ افزایش طول عمر مفید شبکه (به تعویق انداختن زمان مرگ اولین گره) و نیز تعداد پیام ارسالی نسبت به دو پروتکل مشابه ( EECDS و CDS-RULE-K) برتری دارد. همچنین جهت اطمینان خاطر بیشتراز نتایج بدست آمده، شبیه سازی توسط نرم افزار متلب نیز انجام شده است و نتایج بدست آمده نتایج حاصل از اجرای شبیه ساز ATARRAYA را تایید می نماید.

کلمات کلیدی

, شبیه ساز آتارایا , EA-CDS 1کلمات کلیدی:کنترل توپولوژی, ساخت توپولوژی, نگهداری توپولوژی, الگوریتم B
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058189,
author = {عباس زاده, حمیده and حسینی سنو, سیدامین},
title = {ساخت توپولوژی انرژی آگاه با مکانیزم نگهداری در شبکه های حسگر بی سیم},
journal = {مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {2},
month = {September},
issn = {2676-5810},
pages = {23--36},
numpages = {13},
keywords = {شبیه ساز آتارایا ،EA-CDS 1کلمات کلیدی:کنترل توپولوژی، ساخت توپولوژی، نگهداری توپولوژی، الگوریتم B},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت توپولوژی انرژی آگاه با مکانیزم نگهداری در شبکه های حسگر بی سیم
%A عباس زاده, حمیده
%A حسینی سنو, سیدامین
%J مهندسی برق و الکترونیک ایران
%@ 2676-5810
%D 2017

[Download]