دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2016-05-31

عنوان : ( شناسایی شانکر باکتریایی برگ درختان میوه هسته دار با سیستم تصویربرداری مرئی و طیفی )

نویسندگان: نرگس قانعی قوشخانه , محمودرضا گلزاریان , سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای ایجاد یک کشاورزی پایدار نظارت بر سلامت و شناسایی بیماری گیاهان و درختان بسیار مهم است. در نتیجه ایجاد یک سیستم مقرون به صرفه، قابل اعتماد و سریع برای نظارت بر سلامتی گیاهان و درختان از ضروریات کشاورزی پایدار است. سیستم‌های بینایی ماشین می‌توانند بدین منظور استفاده گردند. در این پژوهش از سیستم بینایی ماشین مرئی و فراطیفی به منظور شناسایی شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار استفاده گردید. نتایج نشان دادند که در مراحل اولیه و میانی ظهور لکه‌های شانکر بر روی برگ، می‌توان از سیستم مرئی استفاده کرد و مولفه Hue مولفه‌ای مناسب برای شناسایی شانکر تشخیص داده شد. در مراحل پیشرفته که لکه تولید صمغ می‌نماید سیستم مرئی کارایی خود را در شناسایی شانکر از دست داده و از سیستم تصویربرداری طیفی استفاده گردید که نتایج خوبی را در شناسایی داشت.

کلمات کلیدی

, شناسایی شانکر, تصویربرداری مرئی, تصویربرداری طیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058209,
author = {قانعی قوشخانه, نرگس and گلزاریان, محمودرضا and طریقی, سعید},
title = {شناسایی شانکر باکتریایی برگ درختان میوه هسته دار با سیستم تصویربرداری مرئی و طیفی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2016},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {شناسایی شانکر، تصویربرداری مرئی، تصویربرداری طیفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی شانکر باکتریایی برگ درختان میوه هسته دار با سیستم تصویربرداری مرئی و طیفی
%A قانعی قوشخانه, نرگس
%A گلزاریان, محمودرضا
%A طریقی, سعید
%J دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
%D 2016

[Download]