دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( شناسایی زودهنگام کپک سبز پرتقال یافا با تصویربرداری چندطیفی )

نویسندگان: نرگس قانعی قوشخانه , محمودرضا گلزاریان , مجتبی ممرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود اینکه، ایران رتبه سوم میزان تولید پرتقال را در بین محصولات باغی کشور دارد رتبه‌ی هفدهم واردات این محصول را دارا است که نشان دهنده‌ی تلفات بالای این محصول در کشور و به دنبال آن نیاز به واردات آن می‌باشد. در مراحل مختلف برداشت تا عرضه به بازار مصرف، خسارات مکانیکی به محصول وارد می‌شود که آن‌ها را مستعد بیماری قارچی کپک پنی‌سیلیوم در انبار می‌گرداند. با کنترل غیرمخرب میوه‌ها قبل از ورود به انبار می‌توان از وارد آمدن خسارت بیشتر جلوگیری نمود. در این تحقیق از تصویربرداری چند طیفی در ناحیه مادون قرمز نزدیک، به‌منظور شناسایی زودهنگام کپک سبز پرتقال یافا استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان دادند طیف 800 نانومتر، طیف موثری در شناسایی زودهنگام کپک سبز می‌باشد. در حالی که شدت بازتابش از سطح لهیده و سطح آلوده به کپک در طیف 700 و 500 نانومتر اختلاف معناداری نداشت.

کلمات کلیدی

, قارچsp. Penicillium, تصویربرداری طیفی, کپک سبز, شدت بازتابش, شناسایی بلادرنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058210,
author = {قانعی قوشخانه, نرگس and گلزاریان, محمودرضا and ممرآبادی, مجتبی},
title = {شناسایی زودهنگام کپک سبز پرتقال یافا با تصویربرداری چندطیفی},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قارچsp. Penicillium، تصویربرداری طیفی، کپک سبز، شدت بازتابش، شناسایی بلادرنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی زودهنگام کپک سبز پرتقال یافا با تصویربرداری چندطیفی
%A قانعی قوشخانه, نرگس
%A گلزاریان, محمودرضا
%A ممرآبادی, مجتبی
%J دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]