چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر ایران , 2017-03-02

عنوان : ( پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی )

نویسندگان: مسعود رضوانیان , مجید علومی بایگی , جعفر عبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منبع اولیه تامینکننده انرژی ورودی مزارع بادی دارای عدم قطعیت است و دسترس پذیری آن در ماههای مختلف و در طول شب و روز متفاوت میباشد. بررسی میزان دسترسپذیری منبع اولیه انرژی و همبستگی آن با بار ، برای توجیه سرمایه گذاری در یک ایستگاه نقش به سزایی دارد. از این رو انجام مطالعات پتانسیلسنجی در ایستگاههای بادی، بسیار مهم است. معمولا در انجام مطالعات پتانسیل سنجی، تنها به بررسیهای سالانه اکتفا میشود. در این مقاله ضمن آنکه توزیع سالانه سرعت باد در ایستگاههای بادی استان خراسان مورد بررسی قرار گرفتهاند، توزیع فصلی و روزانه سرعت باد نیز در این ایستگاهها مورد مطالعه و ارزیابی واقع شدهاند. در این مطالعه توزیع فرکانسی سرعت باد، گلباد، تخمین انرژی تولیدی سالانه، و همبستگی سرعت باد و بار شبکه برای هریک از ایستگاههای بادی استان خراسان مورد توجه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی, همبستگی سرعت باد و بار شبکه, تخمین انرژی باد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058242,
author = {رضوانیان, مسعود and علومی بایگی, مجید and عبادی, جعفر},
title = {پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر ایران},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی، همبستگی سرعت باد و بار شبکه، تخمین انرژی باد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی
%A رضوانیان, مسعود
%A علومی بایگی, مجید
%A عبادی, جعفر
%J چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر ایران
%D 2017

[Download]