بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق , 2013-11-02

عنوان : ( اثر بازار آلودگی و حراج سهمیه آلودگی بر سودآوری شرکت های تولیدی در بازار برق )

نویسندگان: مرتضی صمدی , مجید علومی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده — سیستم مبادله سهمیه انتشار آلودگی از ابزارهای نوین کنترل آلودگی گازهای گلخانه ای است که توسط سیاستمداران برای کاهش آلودگی در صنایع آلاینده استفاده می شود. تخصیص سهمیه در این مکانیزم، موضوعی مهم و چالش برانگیز است. حق سابقه و حراج سهمیه از روش های متداول تخصیص سهمیه به شرک تها می باشد. در فازهای ابتدایی این سیستم برای جلوگیری از کاهش سود شرک تها، تمام یا قسمتی از سهمیه موجود به صورت رایگان و به روش حق سابقه به شرکت ها داده می شود. دو روش رایج برای تخصیص رایگان سهمیه به نیروگاه ها، استفاده از سابقه تولید انرژی الکتریکی و سابقه آلودگی تولیدی آ نها در گذشته است. تخصیص رایگان سهمیه آلودگی در فازهای اولیه برنامه سقف و تجارت سهمیه آلودگی صورت می گیرد. در فازهای بعدی این برنامه، دولت ها درصدی از سهمیه آلودگی را توسط مکانیزم حراج به شرکت های تولیدی به فروش م یرسانند. در مکانیزم حراج ماهیانه هر کدام از نیروگاه ها با توجه به میزان نیاز خود، پیشنهاد قیمتی جداگانه برای دریافت سهمیه ارائه می دهند . در این مقاله، حراج سهمیه آلودگی و خرید و فروش سهمیه آلودگی در بازار آلودگی در کنار بازار برق مدل می شود. اثر بازار آلودگی بر سودآوری نیروگاه ها در بازار برق بررسی می شود.

کلمات کلیدی

بازار برق؛ بازار آلودگی؛ حراج سهمیه آلودگی؛ شرکت های تولیدکننده انرژی الکتریکی؛ مدل کورنات؛ تابع عرضه سهمیه آلودگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058244,
author = {صمدی, مرتضی and علومی بایگی, مجید},
title = {اثر بازار آلودگی و حراج سهمیه آلودگی بر سودآوری شرکت های تولیدی در بازار برق},
booktitle = {بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازار برق؛ بازار آلودگی؛ حراج سهمیه آلودگی؛ شرکت های تولیدکننده انرژی الکتریکی؛ مدل کورنات؛ تابع عرضه سهمیه آلودگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر بازار آلودگی و حراج سهمیه آلودگی بر سودآوری شرکت های تولیدی در بازار برق
%A صمدی, مرتضی
%A علومی بایگی, مجید
%J بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2013

[Download]