دنیای نانو, دوره (1), شماره (42), سال (2016-6) , صفحات (51-54)

عنوان : ( کاربرد نانو ساختارها در استخراج فاز جامد )

نویسندگان: نفیسه سبزرو , طاهره روحانی بسطامی , مجید کریمی , طاهره حیدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه به علت افزایش جمعیت، رشد روز افزون صنایع غذایی، دارویی و نفتی، سطح آلودگی خاک، آب و هوا در وضعیت بحرانی قرار دارد. بنابراین، محققان به دنبال روش های جدید، آسان، ارزان قیمت و سریع برای تعیین، شناسایی و حذف آلاینده ها از نمونه های مختلف محیط زیستی می باشند. روش های تحلیلی زیادی برای این منظور پیشنهاد شده اند، ولی به علت آنکه مقدار این آلاینده ها در محیط زیست بسیار کم است، اغلب شناسایی کیفی و اندازه گیری کمی آنها را با مشکل رو به رو می کند. برای رفع این مشکل، به منظور پیش تغلیظ نمونه ها می توان از روش استخراج فاز جامد استفاده نمود. در این مقاله سعی بر آن است که عملکرد و تاثیر جاذب های نانو ساختار مانند نانو فایبر ها، نانو ساختار های کربنی و مغناطیسی بر استخراج فاز جامد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, استخراج فاز جامد, جذب سطحی, نانو فایبر, نانوساختارهای کربنی, نانوساختارهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058254,
author = {نفیسه سبزرو and طاهره روحانی بسطامی and مجید کریمی and حیدری, طاهره},
title = {کاربرد نانو ساختارها در استخراج فاز جامد},
journal = {دنیای نانو},
year = {2016},
volume = {1},
number = {42},
month = {June},
issn = {1616-5900},
pages = {51--54},
numpages = {3},
keywords = {استخراج فاز جامد، جذب سطحی، نانو فایبر، نانوساختارهای کربنی، نانوساختارهای مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد نانو ساختارها در استخراج فاز جامد
%A نفیسه سبزرو
%A طاهره روحانی بسطامی
%A مجید کریمی
%A حیدری, طاهره
%J دنیای نانو
%@ 1616-5900
%D 2016

[Download]