اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (30), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (80-87)

عنوان : ( بررسی کارایی انواع الگو‌های ARCH در پیش‌بینی و الگوسازی فرآیند قیمت گوشت مرغ )

نویسندگان: بهزاد فکاری سردهایی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرغ از جمله کالاهای اساسی سبد خانوار است که در سال‌های اخیر شاهد نوسانات قیمتی بوده است. وجود نوسانات قیمت باعث ایجاد نااطمینانی شده و مصرف‌کننده را نسبت به قیمت بی‌اعتماد می‌نماید. در این مقاله تلاش شده با استفاده از داده‌های روزانه قیمت گوشت مرغ در سطح کشور از ۱۳۹۱:۱ تا ۱۳۹۲:۹ و با به‌کارگیری الگوهای خانواده ARCH نوسانات قیمت مرغ به دست آمده و پیش‌بینی قیمت صورت گیرد. نتایج نشان داد که از میان الگوهای خانواده ARCH، ARCH(۱) بهترین پیش‌بینی را دارد. قیمت مرغ دارای عدم تقارن در اثرات اخبار خوب و بد است که اثرگذاری اخبار خوب بیشتر از اخبار بد است و همچنین اثرات اهرمی در قیمت مرغ وجود ندارد. همچنین نوسانات دوره قبل به دوره بعد نیز منتقل نمی‌گردد. کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

, قیمت مرغ; نمودار QQ; ARCH, M ; PGARCH;
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058278,
author = {فکاری سردهایی, بهزاد and قربانی, محمد},
title = {بررسی کارایی انواع الگو‌های ARCH در پیش‌بینی و الگوسازی فرآیند قیمت گوشت مرغ},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2016},
volume = {30},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4722},
pages = {80--87},
numpages = {7},
keywords = {قیمت مرغ; نمودار QQ; ARCH-M ; PGARCH; TGARCH},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی انواع الگو‌های ARCH در پیش‌بینی و الگوسازی فرآیند قیمت گوشت مرغ
%A فکاری سردهایی, بهزاد
%A قربانی, محمد
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2016

[Download]