دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی , 2016-05-05

عنوان : ( بررسی خواص ساختاری نانوکامپوزیتهای مغناطیسیG-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 سنتزشده به روش سولوترمال )

نویسندگان: محدثه فاطمی , عاطفه نیامدی محمودآبادی , احمد کمپانی , هادی عربی , علی خرسند زاک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نانوکامپوزیتهای مغناطیسی گرافن اکسید آهن ) - G-Fe3O4 ( و نانوذرات اکسید آهن ) Fe3O4 ( بطور مجزا به روش سولوترمال سنتز شدند. ساختار بلوری این پودرها توسط پراش پرتو ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت و اندازه بلورکها با استفاده از روشهای شرر، نمودار اندازه کرنش - (SSP) و ویلیامسون هال تعیین و با هم مقایسه - شدند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نانوکامپوزیت گرافن اکسید آهن و نانوذرات اکسید آهن، بترتیب - اندازه متوسط ذرات را حدود 83 و 01 نانومتر نشان میدهند.

کلمات کلیدی

, نانوکامپوزیت مغناطیسی G-Fe3O4, نانوذرات Fe3O4 , سولوترمال, XRD , TEM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058296,
author = {فاطمی, محدثه and نیامدی محمودآبادی, عاطفه and کمپانی, احمد and عربی, هادی and علی خرسند زاک},
title = {بررسی خواص ساختاری نانوکامپوزیتهای مغناطیسیG-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 سنتزشده به روش سولوترمال},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوکامپوزیت مغناطیسی G-Fe3O4، نانوذرات Fe3O4 ، سولوترمال، XRD ،TEM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ساختاری نانوکامپوزیتهای مغناطیسیG-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 سنتزشده به روش سولوترمال
%A فاطمی, محدثه
%A نیامدی محمودآبادی, عاطفه
%A کمپانی, احمد
%A عربی, هادی
%A علی خرسند زاک
%J دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2016

[Download]