کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار , 2015-12-18

عنوان : ( ارائه یک مدل اثر بخش مدیریت پاداش با بهره گیری از روش تاکسنومی )

نویسندگان: راضیه میرنژاد , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به جهت طبقه بندی واحدهای فروشگاهی در گروههای همگن، تاکسنومی آنها ارائه شده است. بنابراین این مطالعه با هدف طبقه بندی واحدها به منظور ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به واحدها تحت شرایطی که مقایسه آنها در شرایط یکسان صورت بگیرد و از بی عدالتی در نظام پاداش دهی جلوگیری نماید، انجام گرفته است. با توجه به اندازه دامنه داده ها، واحدها در 5 دسته طبقه بندی گردیدند و در نهایت از ضرایب همگنی اختصاص یافته به هر طبقه، برای تعدیل اندازه واحدها و یکسان سازی آنها برای ورود به نظام پاداش دهی استفاده گردیده است.

کلمات کلیدی

, نظام پاداش, طبقه بندی, همگن سازی ارزیابی شونده ها, تاکسنومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058303,
author = {میرنژاد, راضیه and پویا, علیرضا},
title = {ارائه یک مدل اثر بخش مدیریت پاداش با بهره گیری از روش تاکسنومی},
booktitle = {کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نظام پاداش، طبقه بندی، همگن سازی ارزیابی شونده ها، تاکسنومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک مدل اثر بخش مدیریت پاداش با بهره گیری از روش تاکسنومی
%A میرنژاد, راضیه
%A پویا, علیرضا
%J کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
%D 2015

[Download]