هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2016-09-17

عنوان : ( مطالعات کانی سازی و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی( IP-RS ) در محدوده اکتشافی حاتم آباد، استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: توران رمضانی آب بخش , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده اکتشافی حاتم¬آباد درشمال¬شرقی قائن در استان خراسان¬جنوبی قرار دارد. زمین¬شناسی منطقه عمدتا شامل سنگ¬های آتشفشانی آندزیتی- بازالتی ترشیاری است که مورد نفوذ دایک¬های دیوریتی قرارگرفته ¬است. کانی¬سازی به شکل رگه¬ای در امتداد گسلی با روند NW- SE و شیب 70 درجه به سمت جنوب¬غرب شکل گرفته ¬ا¬ست. کانی اولیه پیریت و کانی¬های ثانویه مالاکیت± کالکوزیت± کوولیت± آزوریت± هماتیت± گوتیت، است. نتایجIP-RS نشان¬دهنده 3بی-هنجاریست که بی¬هنجاری شماره 1 از بیشترین شدت شارژپذیری برخوردار است. این بی¬هنجاری که در پروفیل 2 دیده می¬شود، درپروفیل¬های جانبی ضعیف می¬شود و تا عمق 40 متری ادامه دارد. حفاری با زاویه 75درجه به سمت جنوب تا عمق 5/26 متر بر روی بی هنجاری 1 صورت گرفته است و هیچ کانی¬سازی یافت نشده است که به دلیل انتخاب نادرست محل و زاویه حفاری نسبت به رگه است و عمق حفاری نیز کم می¬باشد.

کلمات کلیدی

, بی¬هنجاری1, پروفیل2, IP-RS, کانی¬سازی, حاتم¬آباد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058305,
author = {رمضانی آب بخش, توران and ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {مطالعات کانی سازی و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی( IP-RS ) در محدوده اکتشافی حاتم آباد، استان خراسان جنوبی},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2016},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {بی¬هنجاری1، پروفیل2، IP-RS، کانی¬سازی، حاتم¬آباد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات کانی سازی و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی( IP-RS ) در محدوده اکتشافی حاتم آباد، استان خراسان جنوبی
%A رمضانی آب بخش, توران
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2016

[Download]