هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2016-09-17

عنوان : ( مطالعات آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی زیرسطحی منطقه اکتشافی طلاپورفیری تنورجه، شمال شرق کاشمر )

نویسندگان: سیده راضیه حسینی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه تنورجه در 55 کیلومتری شمال ¬شرق کاشمر قرار دارد. زمین¬شناسی منطقه دارای تنوعی ازسنگ¬های آتشفشانی با ترکیب ریولیت تا داسیت است. که توده¬هایی با ترکیب مونزونیت تا دیوریت در آنها نفوذ کرده¬اند. آلتراسیون وسیعی درمنطقه دیده¬ می¬شود که شامل پروپلتیک، سیلیسی، سرسیتیک و آرژیلیک است. بر اساس شواهد زمین¬شناسی، آلتراسیون، کانی¬سازی وژئوشیمی سطحی این منطقه به¬ عنوان طلای پورفیری در کمربند ماگمایی خواف-کاشمر- بردسکن معرفی¬ شده ¬است. مطالعات زیرسطحی نشان¬ می¬دهد که توده¬های نفوذی نیمه¬عمیق حدواسط در عمق نیزگسترش دارند. آلتراسیون¬ها¬ی زیرسطحی شامل پتاسیک، سرسیتیک، سیلیسی، پروپلتیک وکربناته است. کانی¬سازی به¬شکل استوک¬ورک و افشان دیده¬ می¬شود. کانی¬های اولیه شامل پیریت وکالکوپیریت وکانی¬های ثانویه هماتیت، جاروسیت وگوتیت است. دامنه ناهنجاری طلا درگمانه¬ها از 04/0 تا9 /0 گرم¬درتن و مس از7 تا 1044 گرم¬درتن است.

کلمات کلیدی

, آلتراسیون, کانی¬سازی, ژئوشیمی, طلا¬پورفیری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058307,
author = {حسینی, سیده راضیه and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {مطالعات آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی زیرسطحی منطقه اکتشافی طلاپورفیری تنورجه، شمال شرق کاشمر},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2016},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {آلتراسیون، کانی¬سازی، ژئوشیمی، طلا¬پورفیری، تنورجه،کاشمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی زیرسطحی منطقه اکتشافی طلاپورفیری تنورجه، شمال شرق کاشمر
%A حسینی, سیده راضیه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2016

[Download]