هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2016-09-17

عنوان : ( تفسیر مطالعات IP/RS و بررسی های چاه نگاری درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: زهرا کریمی سعیدآبادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی سرب کویرو در شمال غرب شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی واقع شده است. این محدوده اکتشافی در شمال غرب بلوک لوت واقع شده است و کانی¬سازی به صورت رگه- رگچه¬ای، پرکننده فضای خالی و سیمان برش¬های گسلی در واحد شیل دگرگون¬شده (اسلیت) سازند بغمشاه به سن ژوراسیک میانی، تشکیل شده است. برای شناسایی رگه¬ها در عمق، در محل¬هایی با بیشترین میزان اکسید آهن، پروفیل IP/RS برداشت گردیده است. گمانه¬هایی با بیشترین ناهنجاری زمین¬شیمیایی و کانی¬سازی در محل¬هایی با هدایت الکتریکی بالا، منطبق بر رگه-رگچه¬های حاوی گالن حفر شده¬اند. محدوده تغییرات عناصر در نمونه¬های زمین¬شیمیایی عمقی از گمانه¬ها برای سرب بین 07/0 تا 26 درصد می-باشد. از مقایسه منطقه اکتشافی کویرو با سایر ذخایر رگه¬ای بلوک لوت و با توجه به دگرسانی دولومیتی سنگ میزبان، عدم ارتباط با فعالیت¬های آذرین، بافت پرکننده فضای خالی و ویژگی¬های کانی¬شناسی، احتمالا کانی¬سازی از نوع هیدروترمال می¬باشد.

کلمات کلیدی

, IP/RS, چاه¬نگاری, کانی¬سازی سرب, منطقه اکتشافی کویرو, بلوک لوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058310,
author = {کریمی سعیدآبادی, زهرا and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and رحیمی, بهنام},
title = {تفسیر مطالعات IP/RS و بررسی های چاه نگاری درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2016},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {IP/RS، چاه¬نگاری، کانی¬سازی سرب، منطقه اکتشافی کویرو، بلوک لوت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر مطالعات IP/RS و بررسی های چاه نگاری درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی
%A کریمی سعیدآبادی, زهرا
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A رحیمی, بهنام
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2016

[Download]