هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2016-09-17

عنوان : ( معرفی پتانسیل های اقتصادی منطقه اکتشافی نیگنان واقع در شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: زهرا کریمی سعیدآبادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی نیگنان در شمال غرب شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی واقع شده است. این محدوده اکتشافی در شمال غرب بلوک لوت قرار گرفته است و شامل بخشی از سازندهای بغمشاه و قلعه دختر به سن ژوراسیک میانی می-باشد. سنگ میزبان کانی¬سازی¬های مختلف، اسلیت و سنگ آهک تبلور مجدد یافته می¬باشد که دگرگونی ناحیه¬ای درجه پایینی را متحمل شده¬اند. کانی¬سازی آهن در شمال منطقه کنترل گسلی دارد و در یک زون گسلی تشکیل شده است. روند زون کانی¬سازی به صورت شرقی- غربی با شیب قائم می¬باشد. کانی¬سازی در این بخش شامل هماتیت و گوتیت می¬باشد. براساس داده¬های ژئوشیمیایی میزان آهن به 10%، سرب به 208 گرم در تن و آنتیموان به 37 گرم در تن در مرکز زون کانی¬سازی می¬رسد. کانی¬سازی سرب در غرب محدوده اکتشافی از نوع رگه- رگچه¬ای مرتبط با گسل¬های واقع در چین-خوردگی می¬باشد. آلتراسیون¬های دولومیتی¬شدن و سیلیسی¬شدن در این بخش مشاهده می¬شوند. کانی¬سازی در این بخش به صورت گالن و پیریت می¬باشد. بر اساس داده¬های ژئوشیمیایی گمانه¬ها، میزان سرب بین 06/0% تا 25% و میزان نقره بین 16/0 تا 80 گرم در تن در تغییر هستند. در جنوب شرق منطقه، کانی¬سازی رگه¬ای آنتیموان مشاهده می¬شود که میزبان آن شیل دگرگون شده (اسلیت) سازند بغمشاه می¬باشد. کانی¬سازی در این بخش به شکل استیبنیت±پیریت می¬باشد. با توجه به شواهد موجود، کانی¬سازی آهن از نوع جانشینی در سنگ کربناته و کانی¬سازی¬های سرب و آنتیموان از نوع اپی-ترمال می¬باشند.

کلمات کلیدی

, نیگنان, کانی¬سازی سرب, کانی¬سازی آهن, کانی¬سازی اپی¬ترمال, بلوک لوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058311,
author = {کریمی سعیدآبادی, زهرا and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and رحیمی, بهنام},
title = {معرفی پتانسیل های اقتصادی منطقه اکتشافی نیگنان واقع در شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2016},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {نیگنان، کانی¬سازی سرب، کانی¬سازی آهن، کانی¬سازی اپی¬ترمال، بلوک لوت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی پتانسیل های اقتصادی منطقه اکتشافی نیگنان واقع در شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی
%A کریمی سعیدآبادی, زهرا
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A رحیمی, بهنام
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2016

[Download]