هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2016-09-17

عنوان : ( میانبارهای سیال مرتبط با دگرسانی کوارتز-سرسیت-پیریت در منطقه جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت )

نویسندگان: احمد حسینخانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی جنوب باختری سرخ¬کوه بخشی از کمربند ولکانیکی-پلوتونیکی در باختر بلوک لوت، جنوب¬باختری شهر بیرجند است. زمین‌شناسی منطقه متشکل از سنگ‌های آتشفشانی با ترکیب آندزیت و بازالت بوده که نفوذ توده‌های نفوذی با ترکیب هورنبلند دیوریت و بیوتیت‌ کوارتزمونزونیت در آنها موجب دگرسانی وسیع و کانی¬سازی شده است. توده بیوتیت‌ کوارتزمونزونیت عامل دگرسانی کوارتز-سرسیت-پیریت و کانی¬سازی پراکنده دانه کوارتز، کالکوپیریت، پیریت و کانی¬های ثانویه آهن و مس در منطقه است. در مطالعه میانبارهای سیال اولیه در بلورهای کوارتز همزمان با کانی¬سازی، سه نوع میانبار سیال با دما و شوری مختلف شناسایی گردید که در دو نوع آن سیالات غنی از مایع، متوسط دمای یکنواختی230 تا 315 درجه سانتی¬گراد را نشان می¬دهند. بر اساس ذوب آخرین قطعه یخ سیال نیز متوسط شوری در میانبارهای سیال دوفازی 16 درصد وزنی نمک طعام است. سیالات سه فازی متشکل از مایع، بخار و هالیت (+کانی اپاک) نیز متوسط دمای یکنواخت¬شدگی 370 درجه و شوری 42 درصد وزنی نمک طعام را نشان می‌دهند. شواهد دگرسانی، کانی‌سازی، میکروترمومتری و شوری در بلورهای کوارتز به همراه کانی‌سازی پراکنده، نشان دهنده مطابقت داشتن دگرسانی کوارتز-سرسیت-پیریت در منطقه با دگرسانی سرسیتی کانسارهای نوع پورفیری است.

کلمات کلیدی

, میانبار سیال, کانی¬سازی پراکنده دانه, جنوب باختری¬ سرخ¬کوه, بلوک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058312,
author = {حسینخانی, احمد and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {میانبارهای سیال مرتبط با دگرسانی کوارتز-سرسیت-پیریت در منطقه جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2016},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {میانبار سیال، کانی¬سازی پراکنده دانه، جنوب باختری¬ سرخ¬کوه، بلوک لوت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میانبارهای سیال مرتبط با دگرسانی کوارتز-سرسیت-پیریت در منطقه جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت
%A حسینخانی, احمد
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2016

[Download]