هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2016-09-17

عنوان : ( پردازش تصاویر ETM+ به منظور شناخت دگرسانی در منطقه جنوب‌باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت )

نویسندگان: احمد حسینخانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی جنوب باختری سرخ¬کوه بخشی از کمربند ولکانیکی-پلوتونیکی در باختر بلوک لوت، جنوب¬باختری شهر بیرجند است. زمین‌شناسی منطقه متشکل از سنگ‌های آتشفشانی با ترکیب آندزیت و بازالت بوده که نفوذ توده‌های نفوذی با ترکیب هورنبلند دیوریت و بیوتیت‌ کوارتزمونزونیت در آنها موجب دگرسانی وسیع شده است. دگرسانی‌ها در منطقه شامل کوارتز-سرسیت-پیریت (QSP)، آرژیلیک، پروپیلی‌تیک، کربناتی و سیلیسی هستند. مطالعات سنجش از دور بر روی تصاویر ETM+ در منطقه با روش ترکیبات رنگی کاذب، تصاویر نسبی و آنالیز مولفه اصلی انجام گرفت. در روش ترکیبات رنگی کاذب با استفاده از ترکیب باندهای مختلف دگرسانی‌های QSP ، آرژیلیک و پروپیلیتیک قابل شناسایی بودند. این سه نوع دگرسانی در روش تصاویر نسبی و آنالیز مولفه اصلی نیز با رنگ‌های دیگر بارز شدند. توده‌های نفوذی و سنگ‌های ولکانیکی نیز در برخی از روش‌های مورد استفاده تفکیک گردیدند. به طور در پردازش تصاویر ETM+ به منظور شناخت دگرسانی‌ها روش ترکیبات رنگی کاذب بهترین روش کاربردی در تفکیک دگرسانی‌ها در منطقه است.

کلمات کلیدی

, ردازش تصاویر ETM+, دگرسانی, جنوب باختری¬ سرخ¬کوه, بلوک لوت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058313,
author = {حسینخانی, احمد and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {پردازش تصاویر ETM+ به منظور شناخت دگرسانی در منطقه جنوب‌باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2016},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {ردازش تصاویر ETM+، دگرسانی، جنوب باختری¬ سرخ¬کوه، بلوک لوت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پردازش تصاویر ETM+ به منظور شناخت دگرسانی در منطقه جنوب‌باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت
%A حسینخانی, احمد
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2016

[Download]