هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2016-09-17

عنوان : ( مقایسه پردازش داده های ماهواره ای و مطالعات صحرایی در کانی شناسی زون های دگرسانی کانسار طلا- مس کوه زر، دامغان )

نویسندگان: پیام روحبخش ایرادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار طلا- مس کوه زر (Kuh Zar) در جنوب شرق شهرستان دامغان قرار دارد. این محدوده از لحاظ زمین¬شناختی بخشی از کمربند آتشفشانی- نفوذی ترود- چاه شیرین محسوب می¬گردد. زمین¬شناسی منطقه شامل سنگ¬های آذرآواری (توف بلورین) و آتش¬فشانی با ترکیب آندزیت و لاتیت بوده که مورد نفوذ توده¬های آذرین نیمه¬عمیق با بافت پورفیری و ترکیب مونزونیتی قرار گرفته¬¬اند. توده¬های مونزونیتی خود تحت نفوذ واحدهای نیمه عمیق جوانتر با ترکیب دیوریتی قرار گرفته¬اند. نفوذ استوک¬های مونزونیتی منجر به شکل گیری دگرسانی¬های گستردهQSP، پروپلیتیک، کربناته و سیلیسی- تورمالینی در منطقه شده است. پردازش داده¬های سنجنده لندست و استر منجر به شناسایی زون دگرسانی سرسیتی با گسترش شمال غرب- جنوب شرق در محدوده گردید. صحت پردازش صورت گرفته با مطالعات بعدی صحرایی و سنگ -نگاری به اثبات رسید.

کلمات کلیدی

, کوه زر, دامغان, ترود- چاه شیرین, طلا- مس, پورفیری, استر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058318,
author = {روحبخش ایرادی, پیام and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {مقایسه پردازش داده های ماهواره ای و مطالعات صحرایی در کانی شناسی زون های دگرسانی کانسار طلا- مس کوه زر، دامغان},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2016},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {کوه زر، دامغان، ترود- چاه شیرین، طلا- مس، پورفیری، استر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه پردازش داده های ماهواره ای و مطالعات صحرایی در کانی شناسی زون های دگرسانی کانسار طلا- مس کوه زر، دامغان
%A روحبخش ایرادی, پیام
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2016

[Download]