هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2016-09-17

عنوان : ( دگرسانی، کانی سازی و اکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی شاه سلطان علی (جنوب غربی بیرجند) )

نویسندگان: سمانه نادرمزرجی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه شاه سلطان علی در 50 کیلومتری جنوب غربی، شهرستان خوسف واقع شده است. در این منطقه طیف گسترده¬ای از توده¬های نیمه عمیق و واحدهای ولکانیک شناسایی شده است. توده¬های نیمه عمیق در سه گروه مونزونیت پورفیری – مونزودیوریت پورفیری و دیوریت پورفیری تقسیم بندی می¬شود. در مجموع 11 زیر واحد از توده¬های نیمه عمیق تفکیک شده است. انواع آلتراسیون QSP – پروپلیتیک – کربناته و آرژیلیک در محدوده اکتشافی تشخیص داده شده است که آلتراسیون QSP با شدت¬های مختلف همراه با آلتراسیون سیلیسی و کربناته در واحدهای مونزونیت پورفیری و مونزودیوریت پورفیری مشاهده می¬گردد، این آلتراسیون گسترده¬ترین آلتراسیون در پهنه اکتشافی شاه سلطان علی است. از نظر گسترش آلتراسیون پروپلیتیک در مقام دوم اهمیت قرار دارد و منطبق بر توده¬های دیوریت پورفیری و واحدهای ولکانیکی است. سه تیپ کانی¬سازی در منطقه وجود دارد، کانی سازی رگه¬ای، افشان و استوک ورک. که تمام کانی¬سازی¬های ذکر شده در واحد مونزونیت پورفیری و مونزودیوریت پورفیری مشاهده می¬گردد. کانی سازی در زون استوک ورک شامل کانی-های سولفید اولیه پیریت و کالکوپیریت به همراه کانی¬های ثانویه مالاکیت – کریزوکولا و گوتیت است. نتایج آنالیز شیمیایی نشان می¬دهد که عنصر مس با مقدار ppm 454و عنصر روی با آنومالی ppm 279 بالاترین آنومالی را در واحد مونزودیوریت پورفیری با آلتراسیون QSP شدید + سیلیسی شدید دارند، عنصر سرب با مقدار ppm 70 در توده بیوتیت مونزونیت پورفیری با آلتراسیون QSP شدید + سیلیسی شدید ناهنجاری نشان می¬دهند. لذا همبستگی کاملی بین عناصر مس – سرب و روی مشاهده می¬گردد.

کلمات کلیدی

, شاه سلطان علی, خوسف, آلتراسیون, کانی¬سازی, استوک ورک, مس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058319,
author = {نادرمزرجی, سمانه and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {دگرسانی، کانی سازی و اکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی شاه سلطان علی (جنوب غربی بیرجند)},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2016},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {شاه سلطان علی، خوسف، آلتراسیون،کانی¬سازی، استوک ورک، مس پورفیری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دگرسانی، کانی سازی و اکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی شاه سلطان علی (جنوب غربی بیرجند)
%A نادرمزرجی, سمانه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2016

[Download]