پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15

عنوان : ( ارزیابی احتمال وقوع فرسایش داخلی در بدنه ی سد بیدواز اسفراین بر اساس نتایج ابزار دقیق )

نویسندگان: امین اکرامی فرد , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سدهای خاکی سنگریزه ای ازجمله سازه های عظیم محسوب می شوند که دارای اهمیت و حساسیت زیادی هستند. برای جلوگیری از آسیب دیدن و خرابی این گونه سازه ها، عملکرد آن ها در فواصل زمانی مناسب در طول ساخت و بهره برداری، با کمک ابزار دقیق نصب‌شده در بدنه و پی سد مورد ارزیابی قرار می گیرد. سد خاکی سنگریزه ای بیدواز در 20 کیلومتری شمال شرق شهرستان اسفراین بر روی رودخانه ی بیدواز احداث شده است. در اواخر سال 1391، در جناح چپ بر روی وجه بالادست و پایین دست بدنه ی سد فرونشست هایی ظاهر شد. بررسی نتایج ابزار دقیق نشان داد که در جناح چپ، تنش مؤثر تا مقدار صفر کاهش یافته و فشار آب داخل بدنه برابر تراز پیزومتری آب مخزن شده است. این موضوع بیان گر این است که خاک هسته دچار فرسایش شده و آب مخزن به طور مستقیم با پیزومتر داخل بدنه در ارتباط است.

کلمات کلیدی

, سد بیدواز اسفراین, ابزار دقیق, رفتارنگاری, فرسایش داخلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058332,
author = {اکرامی فرد, امین and اخترپور, علی},
title = {ارزیابی احتمال وقوع فرسایش داخلی در بدنه ی سد بیدواز اسفراین بر اساس نتایج ابزار دقیق},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد بیدواز اسفراین، ابزار دقیق، رفتارنگاری، فرسایش داخلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی احتمال وقوع فرسایش داخلی در بدنه ی سد بیدواز اسفراین بر اساس نتایج ابزار دقیق
%A اکرامی فرد, امین
%A اخترپور, علی
%J پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
%D 2016

[Download]