اندیشه نوین دینی, دوره (12), شماره (44), سال (2016-6) , صفحات (93-112)

عنوان : ( تقدم خداآگاهی بر خودآگاهی در معرفت نفس از منظر علامه طباطبایی )

نویسندگان: حمیدرضا سعیدی , سیدمحمد مرتضوی , سیدمرتضی حسینی , سید مهدی امامی جمعه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علامه طباطبایی معرفت نفس را یگانه راه به سوی کمال می داند و همانند ملاصدرا بر این باور است که چون ممکن الوجود با ربط به حضرت حق تحقق می یابد، علمش به خداوند نیز عین ربط است؛ ازاین رو معرفت رب بر دیگر معارف، حتی شناخت نفس نیز مقدم است. علامه دست کم پنج نوع دلیل بر این ادعا آورده که بازشناسی آنها برای اولین بار در این مقاله صورت گرفته و به برخی سوالات و شبهات درباره آن پاسخ داده شده است. ضمن اینکه علم به خداوند، نوری است که به واسطه آن همه چیز شناخته می شود و بین خدا و مخلوقات، حجابی غیر از آنها نیست.

کلمات کلیدی

, علامه طباطبایی, ملاصدرا, راه کمال, خودآگاهی (معرفت نفس), خداآگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058335,
author = {سعیدی, حمیدرضا and مرتضوی, سیدمحمد and حسینی, سیدمرتضی and سید مهدی امامی جمعه},
title = {تقدم خداآگاهی بر خودآگاهی در معرفت نفس از منظر علامه طباطبایی},
journal = {اندیشه نوین دینی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {44},
month = {June},
issn = {2008-9481},
pages = {93--112},
numpages = {19},
keywords = {علامه طباطبایی، ملاصدرا، راه کمال، خودآگاهی (معرفت نفس)، خداآگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تقدم خداآگاهی بر خودآگاهی در معرفت نفس از منظر علامه طباطبایی
%A سعیدی, حمیدرضا
%A مرتضوی, سیدمحمد
%A حسینی, سیدمرتضی
%A سید مهدی امامی جمعه
%J اندیشه نوین دینی
%@ 2008-9481
%D 2016

[Download]