بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27

عنوان : ( القائ مقاومت توسط Piriformospora indicaعلیه سوختگی غلاف برنج )

نویسندگان: زهره نسیمی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری سوختگی غلاف برنج توسط ...

کلمات کلیدی

, آنزیمهای آنتیاکسیدانت, اندوفیت, عوامل القاکنندهی مقاومت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058345,
author = {نسیمی, زهره and طاهری, پریسا},
title = {القائ مقاومت توسط Piriformospora indicaعلیه سوختگی غلاف برنج},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آنزیمهای آنتیاکسیدانت، اندوفیت، عوامل القاکنندهی مقاومت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T القائ مقاومت توسط Piriformospora indicaعلیه سوختگی غلاف برنج
%A نسیمی, زهره
%A طاهری, پریسا
%J بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2016

[Download]