پژوهش علف های هرز, دوره (1), شماره (2), سال (2009-12) , صفحات (37-51)

عنوان : ( اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر جمعیت علف های هرز )

نویسندگان: لیدا رستمی , فرزاد مندنی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر جمعیت علف های هرز

کلمات کلیدی

اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر جمعیت علف های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058360,
author = {رستمی, لیدا and مندنی, فرزاد and خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر جمعیت علف های هرز},
journal = {پژوهش علف های هرز},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-6563},
pages = {37--51},
numpages = {14},
keywords = {اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر جمعیت علف های هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر جمعیت علف های هرز
%A رستمی, لیدا
%A مندنی, فرزاد
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهش علف های هرز
%@ 2008-6563
%D 2009

[Download]