بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27

عنوان : ( ردیابی ژنهای تولید کننده مایکوتوکسین و تولید تریکوتسینها توسط جدایه های فوزاریم عامل بلایت سنبله گندم )

نویسندگان: نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاح رستگار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بلایت فوزاریمی سنبله گندم ...

کلمات کلیدی

, مایکوتوکسین, تریکوتسین, جدایه های فوزاریم, بلایت سنبله گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058363,
author = {خالدی, نیما and طاهری, پریسا and فلاح رستگار, ماهرخ},
title = {ردیابی ژنهای تولید کننده مایکوتوکسین و تولید تریکوتسینها توسط جدایه های فوزاریم عامل بلایت سنبله گندم},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {مایکوتوکسین- تریکوتسین- جدایه های فوزاریم- بلایت سنبله گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی ژنهای تولید کننده مایکوتوکسین و تولید تریکوتسینها توسط جدایه های فوزاریم عامل بلایت سنبله گندم
%A خالدی, نیما
%A طاهری, پریسا
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%J بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2016

[Download]