بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27

عنوان : ( ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش ارقام گندم و فوزاریم )

نویسندگان: نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان همواره در معرض تنشهای مختلف زیستی و غیر زیستی ...

کلمات کلیدی

, فنیل آلانین آمونیالیاز, لیپوکسیژناز, ارقام گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058364,
author = {خالدی, نیما and طاهری, پریسا and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش ارقام گندم و فوزاریم},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {فنیل آلانین آمونیالیاز، لیپوکسیژناز، ارقام گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش ارقام گندم و فوزاریم
%A خالدی, نیما
%A طاهری, پریسا
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2016

[Download]