بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27

عنوان : ( شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در ارقام پرتقال )

نویسندگان: محمود ریاحی , پریسا طاهری , مجتبی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لکه قهوه ای آلترناریایی و پوسیدگی سیاه پس از برداشت میوه ...

کلمات کلیدی

, شناسایی مورفولوژیکی, ارقام پرتقال, گلستان و مازندران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058366,
author = {ریاحی, محمود and طاهری, پریسا and ممرآبادی, مجتبی},
title = {شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در ارقام پرتقال},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شناسایی مورفولوژیکی، ارقام پرتقال، گلستان و مازندران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در ارقام پرتقال
%A ریاحی, محمود
%A طاهری, پریسا
%A ممرآبادی, مجتبی
%J بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2016

[Download]