بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27

عنوان : ( بهینه سازی روش ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای چغندرقند به پوسیدگی فیتوفترائی ریشه )

نویسندگان: مژده کاکوئی نژاد , پریسا طاهری , سید باقر محمودی , سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوسیدگی فیتوفترائی ریشه با عامل ...

کلمات کلیدی

, ارزیابی, چغندرقند, مقاومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058367,
author = {کاکوئی نژاد, مژده and طاهری, پریسا and سید باقر محمودی and طریقی, سعید},
title = {بهینه سازی روش ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای چغندرقند به پوسیدگی فیتوفترائی ریشه},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ارزیابی، چغندرقند، مقاومت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی روش ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای چغندرقند به پوسیدگی فیتوفترائی ریشه
%A کاکوئی نژاد, مژده
%A طاهری, پریسا
%A سید باقر محمودی
%A طریقی, سعید
%J بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2016

[Download]