بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27

عنوان : ( کنترل بیولوژیک قارچ آسپرژیلوس عامل بیماری پوسیدگی سیاه انگور )

نویسندگان: کاظم کاسفی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه های آسپرژیلوس سیاه نمایندگان خوبی از قارچ های مرتبط با انگور هستند، و شامل ...

کلمات کلیدی

, کنترلبیولوژیک, کاندیدا, تریکودرما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058373,
author = {کاسفی, کاظم and طاهری, پریسا and جعفرپور, بهروز and طریقی, سعید},
title = {کنترل بیولوژیک قارچ آسپرژیلوس عامل بیماری پوسیدگی سیاه انگور},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کنترلبیولوژیک- کاندیدا- تریکودرما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل بیولوژیک قارچ آسپرژیلوس عامل بیماری پوسیدگی سیاه انگور
%A کاسفی, کاظم
%A طاهری, پریسا
%A جعفرپور, بهروز
%A طریقی, سعید
%J بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2016

[Download]